Klasa VC: Dobroć darowana innym zawsze do nas powraca ….

Klasa VC zorganizowała akcję ŚWIĄTECZNA NIESPODZIANKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ ,,SPOKOJNA PRZYSTAŃ”
W MIEKINI.
Była ona prowadzona w dniach 29 XI- 10 XII 2019r. Udało nam się zebrać mnóstwo prezentów. Dziękujemy za hojność, wrażliwość, bezinteresowność wszystkim darczyńcom. Szczególne podziękowania kierujemy do Rodziców, którzy czuwali nad przeprowadzeniem akcji i nas wspierali oraz do klasy IV A, która wraz z Rodzicami przygotowała piękne kartki z życzeniami. Dziękujemy!!! Klasa VC