OBIADY

ZAPISY NA OBIAD

na miesiąc LUTY 2020 r.

Wpłaty na obiad na miesiąc LUTY 2020 r. będą przyjmowane

w dniach 24 STYCZNIA 2020 r., 07 i 10 lutego 2020 r. w sekretariacie szkoły. Zapisów można dokonywać również telefonicznie lub wysyłając informację do sekretariatu przez dziennik elektroniczny.

Cena obiadu:

Zupa, drugie danie, kompot – 8,80 zł.

Drugie danie, kompot – 7,50 zł.

Zupa – 3,50 zł.

Firma dostarczająca posiłki w 2020 roku: BMD CATERING SPÓŁKA Z O.O. 32-300 Olkusz, ul. Stefana Żeromskiego 1