Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „POCZTÓWKA DO MISJONARZA”.

W październiku z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. „POCZTÓWKA DO MISJONARZA”. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy młodsze (I-III) oraz klasy starsze (IV-VII).
Wyróżnienie otrzymali Miłosz Smutek z kl. Ib oraz Przemysław Piskorz z kl. Vc.
W kategorii klas młodszych:
I miejsce otrzymał Kamil Snopczyński- Anuar z kl. Ic oraz Julia Dudek z kl. IIIb
II miejsce otrzymali Karol Nęcek z kl. IIa i Magdalena Mędrek z kl. Ia
III miejsce otrzymały Marta Podgórni z kl. Ia i Zuzanna Nowak z kl. Ib
W kategorii klas starszych:
I miejsce otrzymała Jadwiga Hochół z kl. VIa
II miejsce otrzymali Jakub Zdziech z kl. IVa i Olga Wołodko z kl. VIa
III miejsce otrzymała Hanna Księżyc z kl. Vb

Laureatom gratulujemy! Koordynatorem konkursu była Pani Anna Kurdziel.

Wszystkie kartki pocztowe biorące udział w konkursie zostały wysłane do ks. Krzysztofa- misjonarza pracującego w Tanzanii, z których się ogromnie ucieszył i każdemu z uczestników przesłał krótki list.