Projekt PING: Dębnik i Miękinia

W ramach projektu PING uczniowie naszej szkoły odwiedzili dziś okolice Dębnika i Miękini. Zobaczyli, gdzie wydobywano słynny czarny ,,marmur” zwany dębnickim. Badali jego próbki, polewając je roztworem kwasu solnego. W Miękini natomiast mieli okazję zapoznać się z zachowanymi fragmentami dużego wulkanu, czyli ryodacytami. Zajęcia prowadzone przez pracowników Wydziału Geologii UJ były bardzo ciekawe. Szkoda tylko, że nie dopisała nam pogoda.