Kształcenie na odległość: poradnik Ministerstwa Edukacji

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej dostępny jest poradnik dotyczący kształcenia na odległość. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol