List Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego SP1 w Krzeszowicach do Rodziców

Szanowni Państwo,

Ze względu na zupełnie wyjątkową sytuację, w jakiej się wszyscy znajdujemy, czujemy się w
obowiązku poinformować Państwa o naszych refleksjach i obawach.

Od wielu lat szkoła zakłada partnerstwo w relacjach rodzic-nauczyciel i choć zawsze było
ważne, to dziś stało się czymś kluczowym. Wszyscy żyjemy w sytuacji zagrożenia i nie wiemy, kogo
dosięgnie choroba, kryzys finansowy czy zawodowy. Media informują o katastrofalnych skutkach
epidemii – gospodarczych, finansowych i społecznych; o upadku firm, zwolnieniach, pozbawieniu
środków do życia. Całkiem realne staje się więc, że część tych dramatów dotknie rodziny naszych
uczniów. W domach za zamkniętymi drzwiami z powodu kwarantanny mogą rozgrywać się
prawdziwe dramaty. I chociaż wszyscy mamy nadzieję, że Naszą okolicę i bliskich to ominie, to
musimy być realistami i realnie planować pracę z uczniami.

Niektórzy z Państwa oczekują, że będziemy bardzo nowocześni i kreatywni, że będziemy
prowadzić lekcje video, lekcje na Skype, ale muszą Państwo zrozumieć również, że wtedy nie wszyscy będą mieli równe szanse w dostępie do edukacji. Część dzieci nie ma komputera, albo jeden na rodzinę – nie wyobrażamy sobie sytuacji, że dzieci będą losować, kto się danego dnia uczy. Część ma komputer, ale nie ma internetu, a do tego typu zajęć niezbędne jest szybkie łącze i dobry osprzęt – kamerka, głośniki, słuchawki, czasem skaner albo drukarka – od nikogo nie możemy tego wymagać. Duża część dzieci ma limity internetu na komórkach – jeśli wezmą udział w zajęciach jednego dnia – przez miesiąc stracą dostęp do sieci na resztę miesiąca. Planując pracę, musimy to wszystko uwzględnić, bo nie możemy i nie chcemy dzielić uczniów na bogatszych i gorzej uposażonych; z nowocześniejszym lub gorszym oprogramowaniem…

Musimy również mieć na uwadze, że nie zawsze dziecko może liczyć na pomoc rodzica – z różnych powodów. Czasami obowiązki zawodowe, ratowanie zdrowia lub stabilności firmy po prostu wygra z kolejnym zadaniem dziecka, co zresztą jest zrozumiałe. Wydaje się więc niemoralne
traktowanie ucznia jak maszynki do wykonywania poleceń. Praca w szkole daje komfort
bezpośredniego kontaktu z uczniem – kontrolujemy jego pracę, wiemy, kto się leni, a kto nie
rozumie, a kto ma zwyczajnie gorszy dzień. Teraz tej możliwości nie mamy. Nie możemy się umówić, że nadrobimy na zajęciach dodatkowych, wytłumaczymy na kolejnej godzinie… Uczeń traci więc w jakimś wymiarze swą podmiotowość, a to sytuacja niedopuszczalna. ..

Wszyscy dorośli mają swoje dorosłe problemy i obawy, ale dzieci też przeżywają katastrofę.
Nagle, z dnia na dzień, wywrócono ich świat do góry nogami – zamknięcie w domu, izolacja od
rówieśników, brak możliwości zabawy na świeżym powietrzu (a pogoda piękna!), treningów, które
często są ich pasją. Nie chcemy i nie powinniśmy zasypać ich zadaniami, usadzić przed komputerem i zostawić samych z rosnącym przygnębieniem i niepokojem. Nowe treści programowe w sieci to dla nich dżungla – mogą nie umieć się odnaleźć i nie można mieć do nich żalu – jest tego za dużo, za szybko, zbyt nagle… Jedne dzieci poradzą sobie sprawnie, ale … nie wszystkie.

Prosimy Państwa o zrozumienie i pomoc. Prosimy również o zaufanie – każdy z nas jest
specjalistą w swoim przedmiocie. Stąpamy po nieznanym gruncie – nikt z nas nie miał
przygotowanego planu awaryjnego, my też uczymy się i wyciągamy wnioski, możemy się potykać i
popełniać błędy. Wiemy, co dziecko może zrobić samodzielnie, a do czego potrzebny mu nauczyciel-
przewodnik. Staramy się w sposób wyważony dobierać treści, porządkować dzień, dostosować zajęcia do możliwości WSZYSTKICH uczniów, a to oznacza, że nie musi być spektakularnie. Każdy z nas umożliwił dzieciom kontakt (stosowna informacja pojawi się na stronie), aby czuły się w miarę
bezpieczne i zaopiekowane. Każdy z nas jest gotowy pomóc, na miarę tych możliwości, które mamy
do dyspozycji. Uważamy, że w tej kryzysowej sytuacji ważne jest, aby przede wszystkim pozostać
człowiekiem …

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP1 w Krzeszowicach