Eliminacje miejsko-gminne 65 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiczną chcielibyśmy zaproponować organizację eliminacji miejsko-gminnych 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w formie on-line.

Każdy z uczestników będzie miał za zadanie przesłać do nas nagranie (wykonane przy użyciu telefonu komórkowego), które następnie będzie odtworzone w trakcie obrad jury. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 czerwca 2020 roku. Karty zgłoszeń wraz z nagraniem należy przesłać drogą mailową na adres  m.smutek@ckiskrzeszowice.pl.

Jury będzie obradować 8 czerwca 2020 roku . W dniu przesłuchań możliwa jest obecność nauczycieli lub rodziców przygotowujących uczestników do ich występu. Taką chęć należy zgłosić do 4 czerwca 2020 roku. Nagrania laureatów konkursu zostaną umieszczone na Facebooku Centrum Kultury i Sportu.

Eliminacje dla powiatu krakowskiego odbędą się w formie on-line w terminie między 18 a 30 czerwca 2020. Udział w eliminacjach powiatowych wezmą uczestnicy eliminacji miejsko-gminnych w Krzeszowicach wytypowani przez członków komisji oceniającej, powołanej przez dyrektora Centrum w Krzeszowicach. W kolejnym etapie laureaci będą zobowiązani nagrać nowe wideo i przesłać je do organizatorów przesłuchań powiatowych, zgodnie z ich wytycznymi.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Laureaci eliminacji miejsko-gminnych otrzymają nagrody książkowe, które zostaną wysłane drogą pocztową na adres wskazany w zgłoszeniu do konkursu. Najlepsi uczestnicy zostaną zakwalifikowani do eliminacji powiatowych 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który jest finałem dla uczniów szkół podstawowych.


Mamy nadzieję, że pomimo tej wyjątkowej sytuacji, uczniowie z Państwa szkoły wezmą udział w konkursie i podobnie jak
w ubiegłych latach, gmina Krzeszowice będzie mogła poszczycić się sukcesami laureatów kolejnych etapów konkursu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu  571 401 057.

Pozdrawiam serdecznie,

Agnieszka Szczuka-Ciapała