Zdalna aktywność świetlicy szkolnej

Drodzy Uczniowie!

Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią i konieczność pozostawania w domach – my jako zespół wychowawców świetlicy, będziemy raz w tygodniu poprzez dziennik elektroniczny przesyłać
Wam propozycję różnych zabaw, ćwiczeń i twórczych domowych aktywności, by chociaż w ten sposób móc Was wspierać i inspirować w tym trudnym czasie. Mamy nadzieję, że nasze propozycje
pomogą Wam ciekawie i radośnie spędzić pozostały po nauce czas. Tęsknimy za Wami – mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli wszyscy spotkać się jak to zwykle bywało na codziennych
zajęciach świetlicowych.

Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych propozycji dla Was :

Z ciepłymi pozdrowieniami – Wychowawcy świetlicy szkolnej