Wyniki III Gminnego Konkursu Fotograficznego: „Pierwsze oznaki wiosny w moim obiektywie”

Znamy już wyniki konkursu fotograficznego „Pierwsze oznaki wiosny w moim obiektywie” – III Gminnego Konkursu Międzyświetlicowego organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Krzeszowicach pod patronatem Magazynu Krzeszowickiego, Fotoklubu Krzeszowickiego i Kopalni Wapienia Czatkowice. Ilość przesłanych zdjęć przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Na konkurs nadesłano ponad 200 zdjęć. Duża ilość przesłanych prac, ich zróżnicowanie pod względem spojrzenia i ujęcia tematu stanowiło spore wyzwanie dla komisji konkursowej i utrudniało jednomyślne podjęcie werdyktu. Jury w składzie:

 Jury w składzie:

dyr. Ryszard Piotrowski – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

Barbara Krzętowska – Fotoklub Krzeszowicki

red.  Marian Lewicki – Magazyn Krzeszowicki

Kacper Ropka – pasjonat fotografii, uczeń szkoły fotograficznej w Krakowie

Piotr Mazur –  pasjonat fotografii, słuchacz Sopockiej Szkoły Fotografii

Anna Kulak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

Zuzanna Pięta – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

Aneta Karcz Padula – Szkoła Podstawowa w Tenczynku

spośród wszystkich nadesłanych prac, wyłoniło następujących laureatów:

W kategorii klas I – III

I MIEJSCE – Franciszek Gołas – Szkoła Podstawowa w Tenczynku

II MIEJSCE – Maja Wasiak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

III MIEJSCE – Małgorzata Gabryś – Szkoła Podstawowa w Tenczynku

Wyróżnienia:

Jakub Szczepański – Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach

Martyna Malisz – Szkoła Podstawowa w Sance

W kategorii klas IV – VIII

I MIEJSCE – Agata Falbierska – Szkoła Podstawowa w Tenczynku

III MIEJSCE – Zofia Tarko – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

III MIEJSCE – Ewa Stokłosa – Szkoła Podstawowa w Tenczynku

Wyróżnienia:

Antoni Kliś – Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach

Maria Wojciechowska – Szkoła Podstawowa w Nowej Górze

Gratulujemy wszystkim laureatom! Termin wręczenia nagród zostanie ustalony po powrocie uczniów do szkół.

Organizatorzy

Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnej galerii zdjęć wszystkich uczestników konkursu. Autorem oprawy muzycznej prezentacji jest gitarzysta – Damian Wróbel. Prezentacja dostępna jest pod linkiem  https://1szkola-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mklis_1szkola_onmicrosoft_com/Ee1yssapD8dOuoZlmmRHXVMBgn4N18lYc2v7Sgz5N4bltQ?e=PepsJr

Anna Kulak, Katarzyna Wyznakiewicz i Zuzanna Pięta