List do Rodziców od Rady Pedagogicznej

Szanowni Państwo!

Wspólnie dotrwaliśmy do końca roku szkolnego 2019/2020. Był to najtrudniejszy okres w historii naszej pracy w szkole, choć kolejne reformy w systemie oświaty nigdy nas nie oszczędzały. Do tej pory robiliśmy wszystko, aby przejąć ciężar zmian na siebie, maksymalnie oszczędzając uczniów i rodziców. Tym razem sytuacja nas zaskoczyła. Nie mogliśmy się przygotować na wyzwania, które spadły na nas tak niespodziewanie. Niestety, tym razem uderzyły one również w naszych podopiecznych i nie można było tego uniknąć.

Chyba nigdy nasza praca nie wymagała takiego współdziałania nauczycieli, uczniów i rodziców. Wszyscy musieliśmy się uczyć zupełnie nowych umiejętności, dostosować sprzęt, zorganizować czas na nowo i często brać głęboki oddech dla uspokojenia emocji.

Chcieliśmy serdecznie podziękować Państwu za wyrozumiałość i zaufanie – to właśnie one były gwarantem efektywnej pracy w tych niespokojnych czasach. Dziękujemy za współpracę, za wszystkie uwagi zmierzające do usprawnienia procesu zdalnej edukacji i za pochwały, które wiele dla nas znaczyły, bo wyznaczały pożądane kierunki. Do wielu tematów będziemy musieli w przyszłym roku wrócić i uzupełnić treści, bo jednak niezbędny jest bezpośredni kontakt uczeń-nauczyciel. Czeka nas więc mnóstwo pracy i szybkie tempo. Wiemy jednak, że pokonamy każdą przeszkodę, bo doświadczenie dowodzi, że stanowimy bardzo zgrany zespół.

Oczywiście jesteśmy świadomi, że bez Państwa zaangażowania, bez czuwania i wsparcia, nic by się nie udało. Tym bardziej składamy serdeczne, szczere DZIĘKUJEMY.

Dyrekcja i Nauczyciele