Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice uczniów, rozpoczynamy nowy rok szkolny, niestety nadal w atmosferze pandemii. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i sytuacją epidemiczną w naszym powiecie rozpoczynamy edukację stacjonarną w szkole z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Procedurę bezpiecznego pobytu ucznia w szkole prześlą wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny wszystkim rodzicom i proszę uprzejmie o odebranie wiadomości (jako potwierdzenie zapoznania się z dokumentem).

Najważniejsze procedury bezpieczeństwa obowiązujące wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz osoby trzecie:
– dezynfekcja rąk,
– zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej (korytarze, toalety, gabinety szkolne),
– zachowanie odległości między ludźmi,
– częste mycie rąk,

Zapraszamy wszystkich uczniów na rozpoczęcie nowego roku szkolnego wg poniższego harmonogramu:


godz. 8.00 – msza św. w kościele św. Jana Pawła II w Krzeszowicach
godz. 9.00 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas II – VIII
Uczniowie do szkoły wchodzą samodzielnie, bez Rodziców i bezpośrednio kierują się do wskazanych sal:

Klasy: II A, II B, II C, III A, III B, III C, IV A, IV B, IV C, V A, VI C – wejście główne do szkoły
II A – sala 7 A
II B – sala 8 A
II C – sala 9 A
III A – sala 10 A
III B – sala 11 A
III C – sala 1 A
IV A – sala 5 A
IV B – sala 3 A
IV C – sala 4 A
V A – sala 2 A
VI C – sala 6 A

Klasy: VI A, VI B, VI D, VII A, VII B, VII C, VII D, VIII A – wejście od strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krzeszowicach
VI A – sala 9 B
VI B – sala 4 B
VI D – sala 8 B
VII A – sala 2 B
VII B – sala 1 B
VII C – sala 6 B
VII D – sala 12 B
VIII A – sala 7 B

godz. 10 – rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I A, I B, I C – hala sportowa Uczniowie klas pierwszych przychodzą do szkoły tylko z jednym Rodzicem.

Przywóz uczniów do szkół z miejscowości Żary, Dubie, Siedlec o godz. 7.20 z pierwszego przystanku.
Odwóz o godz. 11.00 Dowozy będą podlegać obostrzeniom sanitarnym, to znaczy uczniowie na czas pobytu w autobusie muszą mieć zakryte usta i nos.

W miesiącu wrześniu nie będzie obiadów w szkole.