Informacje dotyczące pracy szkolnej biblioteki w roku szkolnym 2020/2021

Biblioteka szkolna w okresie trwania pandemii COVID 19 będzie funkcjonowała na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia,Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej.

OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW:


1. Do pomieszczeń biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji.
2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Podczas pobytu w pomieszczeniach biblioteki obowiązkowe jest dla użytkowników i bibliotekarza zakrywanie ust i nosa (maseczki, przyłbice) oraz dezynfekcja rąk.
3. W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
4. Maksymalnie do biblioteki szkolnej mogą wejść dwie osoby ( jedna wypożyczająca, druga oczekująca w bezpiecznej odległości 1,5 metra.
5. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
6. W czytelni biblioteki maksymalnie może przebywać tylko czterech czytelników, każdy przy jednoosobowym stoliku w bezpiecznej odległości 1,5 m. Wolny dostęp do półek z księgozbiorem podręcznym jest możliwy tylko i wyłącznie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego w tym konieczność zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk przez uczniów przed podejściem do regałów bibliotecznych.
Natomiast książki, które zostały wypożyczone przez ucznia do domu po zwrocie poddawane będą 3- dniowej kwarantannie.

OBOWIĄZKI BIBLIOTEKARZA:


1.Pracownik bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki szkolnej jest zobowiązany do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej ( dezynfekcji rąk, zakładaniu rękawiczek jednorazowego użycia oraz zasłaniania ust i nosa).
2. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników do biblioteki będą oznaczone datą zwrotu i odłożone w odrębne miejsce ( niedostępne dla użytkowników biblioteki) oraz poddane 3-dniowej kwarantannie ( zgodnie z wytycznymi MEN,MZ, GIS).
3.W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki będą prowadzone prace
porządkowe ( wietrzenie pomieszczeń biblioteki, dezynfekcja powierzchni płaskich takich jak stoliki, biurka, klamki drzwi, krzesła i stanowisko komputerowe bibliotekarza.