Harmonogram odbioru podręczników

HARMONOGRAM ODBIORU PODRĘCZNIKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS. Dla każdej klasy przeznaczone jest 30 minut.Uczniowie z opiekunem czekają przed świetlicą szkolną, do której wchodzi 5 uczniów. Klasy powinny mieć przygotowane listy uczniów z danego oddziału. WTOREK 01 września podręczniki odbierają klasy pierwsze. ŚRODA 02 września1. 8.00-8.30 klasa IVA2. 8.30-9.00 klasa VA3. 9.00-9.30 klasa VI A4. 9.30-10.00 klasa … Czytaj dalej

Procedura bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach

PODSTAWA PRAWNA: 1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 2. Niniejsza procedura określa organizację pracy szkoły od 1 września 2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem działań, które zminimalizują możliwość … Czytaj dalej