List Ministra Edukacji oraz Ministra Infrastruktury dotyczący bezpiecznego transportu dzieci i młodzieży w drodze do szkoły.

Zachęcamy wszystkich Rodziców do przeczytania listu Ministra Edukacji oraz Ministra Infrastruktury poruszającego kwestie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r.