KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAPISU DZIECKA NA OBIAD

Obiady dla uczniów, których rodzice złożyli deklarację zapisu dziecka na obiady w szkole będą od dnia 5 października 2020 r.
Informacja dotycząca sposobu płatności za obiady będzie w oddzielnym komunikacie.

W związku z zamiarem uruchomienia cateringu w szkole, prosimy zainteresowanych rodziców o złożenie deklaracji o zamiarze korzystania dziecka z obiadów w roku szkolnym 2020/2021.
Deklarację należy składać u wychowawców lub na portierni w szkole w terminie do 29 września 2020 r. Deklaracja dotyczy stałego żywienia w zadeklarowane dni i na chwilę obecną nie będzie możliwości korzystania z obiadów doraźnie w pojedyncze dni tygodnia, ponieważ konieczne jest ustalenie stałych grup i godzin spożywania obiadów przez uczniów.

Cena obiadów:
Zupa, drugie danie, kompot – 8,80 zł.
Drugie danie, kompot – 7,50 zł.
Zupa – 3,50 zł.