KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WPŁAT ZA OBIADY

Obiady jedzą tylko dzieci, których Rodzice złożyli w szkole deklarację zapisu dziecka na obiad. Wpłaty za obiady tylko na konto Rady Rodziców.

Wpłaty za miesiąc październik proszę dokonywać w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 8 października 2020 r. na poniżej podane konto:

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KRZESZOWICACH BANK PKO BP 19102029060000120204576015 w tytule przelewu proszę wpisać: „…………….., opłata za obiady, miesiąc październik.” – w miejscu kropek imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie za obiady , będzie równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy na obiady. W razie nie obecności dziecka w danym dniu w szkole, rodzic telefonicznie (tel. 12 257-92-40) odwołuje do godziny 900 obiad dziecku.

Kwota do zapłaty za obiad na miesiąc październik 2020 r.:

Cały obiad: 19 dni x 8,80 zł. = 167,20 zł.

Drugie danie: 19 dni x 7,50 zł. = 142,50 zł.

Zupa: 19 dni x 3,50 zł. = 66,50 zł.

*14.10.2020-nie ma obiadu

Kwota za obiady w sytuacji gdzie dziecko nie je posiłków codziennie będzie wysyłana do rodziców indywidualnie przez dziennik elektroniczny.

HARMONOGRAM SPOŻYWANIA OBIADÓW:

godz. 1230 – klasy IV – VI

godz. 1300 – klasy I – III

godz. 1330 – klasy VII – VIII