Organizacja pracy szkoły od dnia 9.11.2020

Od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. uczniowie klas I -III i IV – VIII będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.
Rodzice uczniów klas I – III proszeni są o zabranie ze szkoły książek i potrzebnych przyborów do nauki zdalnej dla dzieci.

Świetlica szkolna dla uczniów, którzy nie będą mieli zapewnionej opieki będzie czynna w godz. 7.00 do 17.00

Proszę Rodziców o zgłaszanie dzieci, które nie będą miały zapewnionej opieki, w szczególności dzieci rodziców bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19 do jutra do godz. 10.00 przez dziennik elektroniczny (imię i nazwisko dziecka, klasa oraz godziny w jakich dziecko będzie na świetlicy szkolnej).

Obiady dla uczniów od dnia 9.11.2020 r. zostają zawieszone do odwołania.

Dyrekcja SP1 Krzeszowice