II Gminny Konkurs Fotograficzny organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Krzeszowicach rozstrzygnięty

Zdjęcia Martyny Wartalskiej i Bartosza Gaja znalazły największe uznanie w oczach komisji konkursowej – II Gminnego Konkursu Fotograficznego pod patronatem Magazynu Krzeszowickiego, Przełomu, KWC – grupy Tauron. Jury oceniło ponad 150 zdjęć nadesłanych na drugą edycję konkursu. Wśród laureatów znaleźli się:

W kategorii I – III

I miejsce – MARTYNA WARTALSKA ( SP CZERNA, kl. 3)

II miejsce –  PAWEŁ KŁOSOWSKI ( SP NOWA GÓRA, kl. 3  )

III miejsce – EWELINA KRAMARCZYK ( SP1 KRZESZOWICE, kl. 2b )

Wyróżnienie:

 MIŁOSZ NOSAL  ( SP1 KRZESZOWICE kl.1b )

Miłosz Nosal, SP Krzeszowice

W kategorii IV – VIII

KATEGORIA KLASY 4-8

I miejsce – BARTOSZ GAJ( SP2 KRZESZOWICE, kl. 7b)

II miejsce – TOMASZ IWANICKI ( SP 2 KRZESZOWICE, kl. 6A )

III miejsce – OLGA KUREK ( SP2 KRZESZOWICE, kl. 7B )

Wyróżnienie:

ZOFIA STYRYLSKA (SP1 KRZESZOWICE, Kl. 4C)

Zofia Styrylska, SP 1 Krzeszowice

Prace oceniała komisja w składzie:

dyr. Ryszard Piotrowski – SP1 Krzeszowice

Barbara Dec – CKiS Krzeszowice

Barbara Krzętowska – Fotoklub Krzeszowicki

Aneta Karcz Padula – SP Tenczynek

red. Marian Lewicki – Magazyn Krzeszowicki

red. Łukasz Dulowski – Przełom

Kacper Ropka, Olaf Kurdziel – pasjonaci fotografii

A. Kulak, Z. Pięta, K. Wyznakiewicz – SP1 Krzeszowice

Serdecznie gratulujemy!

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom po powrocie uczniów do szkół.

Zapraszamy do robienia zdjęć i udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Opiekę nad konkursem pełnią Panie: Anna Kulak, Zazanna Pięta oraz Katarzyna Wyznakiewicz