Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Uprzejmie prosimy wszystkich Rodziców i Opiekunów dzieci z klas I-III o zapoznanie się z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi powrotu dzieci z klas I-III do nauki w systemie stacjonarnym od dnia 18.01.2021.

Materiał do pobrania w formie załącznika poniżej.