Komunikat dotyczący obiadów w szkole

Obiady dla uczniów kl. I – III, których rodzice złożyli deklarację zapisu dziecka na obiady w szkole będą od dnia 25 stycznia 2021 r.

Cena obiadów od 25 stycznia 2021 r.:
Zupa, drugie danie, kompot – 8,80 zł.
Drugie danie, kompot – 6,50 zł.
Zupa – 2,50 zł.

Obiady jedzą tylko dzieci, których Rodzice złożyli w szkole deklarację zapisu dziecka na obiad. Przypominamy, że wpłaty za obiady tylko na konto Rady Rodziców:

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KRZESZOWICACH BANK PKO BP 19102029060000120204576015

w tytule przelewu proszę wpisać: “…………….., opłata za obiady, miesiąc…….” – w miejscu kropek imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie za obiady , będzie równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy na obiady. W razie nieobecności dziecka w danym dniu w szkole, rodzic telefonicznie (tel. 12 257-92-40) odwołuje do godziny 9 00 obiad dziecku. Kwota za obiady będzie wysyłana do rodziców indywidualnie przez dziennik elektroniczny.