XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „NOC I DZIAŃ W SZAROŚCI”

Dwie przeciwności doby: noc i dzień; jak czerń i biel; zło i dobro; brud i czystość; to z nocy budzi się dzień lub dzień zasypia w noc. Ale nawet w ciemnej nocy świeci białe światło, a w najjaśniejszym słonecznym dniu jasne światło oświetlając przedmioty rzuca czarny cień. Normalną sprawą jest to, że dążymy do światła, potrzebujemy go do życia, ale i nocy potrzebujemy do snu, odpoczynku. Stwórzcie w ten sposób pracę pod tytułem „Noc i dzień w szarości”. Być może właśnie poprzez wykonanie rysunku czy fotografii naszą ostatnio „czarną” rzeczywistość rozświetlimy, chociaż na chwilę.

Spróbujcie przenieść swoje refleksje posługując się bogactwem czerni, szarości i bieli. Nie używamy koloru.

  • Technika prac :

– rysunek (może być wykonany ołówkiem, czarnym tuszem, pisakiem, kredkami różnego typu, węglem lub suchym pastelem ),
– malarstwo, collage
– grafika (warsztatowa, komputerowa),
– fotografia,

  • Format prac :  od A4  do A3
  • Praca powinna mieć przyklejone na odwrocie OŚWIADCZENIE wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna stanowiące  Załącznik nr 1

Prace można składać w sekretariacie szkoły SP1 Krzeszowice do 22 marca 2021.