Organizacja pracy szkoły od dnia 17 maja 2021

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie,

od 17 maja 2021 r. realizować będziemy nauczanie hybrydowe.

W pierwszym tygodniu tj. od 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r. do nauki stacjonarnej wracają klasy: IV A, IV, B, IV C, VI A, VI B, VI C, VI D. W kolejnym tygodniu w dniach 24 i 28.05.2021 r. klasy te będą realizować naukę zdalną, a do szkoły wracają klasy: V A, VII A, VII B, VII C, VII D, VIII A.
Wszystkich na terenie szkoły obowiązuje regulamin sanitarno-epidemiczny wprowadzony na początku roku szkolnego ( Wytyczne MEiN, MZ i GIS: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych).

Klasy I – III dalej uczą się stacjonarnie.

Dowóz uczniów do szkoły z pierwszego przystanku (Żary) o godz. 7.20, odwozy o godz. 12.45 i 14.40.

W dniach 25 – 27.05.2021 r. odbędzie się egzaminy ósmoklasisty w związku z powyższym klasy I – III oraz IV – VII w tych dniach nie mają zajęć dydaktycznych. Świetlica szkolna jest czynna od godz. 7.00 do 17.00.

Uczniowie uczą się w przydzielonych na stałe salach lekcyjnych ( załącznik 1) po za lekcją wychowania fizycznego i informatyki.

Obiady dla klas IV – VII w okresie nauki hybrydowej nie będą zamawiane.

Proszę aby do szkoły przychodzili tylko uczniowie zdrowi, bez oznak infekcji.

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła przystępuje do akcji „Tydzień ulgi” zorganizowanej przez Instytut Psychologii UJ. Zależy nam, aby długo oczekiwany powrót do szkoły był czasem radości pozbawionym niepewności i stresu naszych uczniów, dlatego nauczyciele zrezygnują ze sprawdzianów, kartkówek, odpytywania i zadawania prac domowych. Po tym niezwykle uciążliwym czasie izolacji liczymy na uśmiech i zadowolenie z naszego wspólnego spotkania. W związku z powyższym klasy: IV A, IV, B, IV C, VI A, VI B, VI C „Tydzień ulgi” będą miały w dniach 17 – 21.05.2021 r. natomiast klasy: V A, VII A, VII B, VII C, VII D, VIII A w dniach 24 i 28.05.2021 r. (niestety nie obowiązuje na egzaminie ósmoklasisty). Więcej informacji pod linkiem: https://psychologia.uj.edu.pl/tydzien-ulgi.

Ryszard Piotrowski
dyrektor