Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pocztówka z Powiatu Krakowskiego ”

Tematem prac plastycznych powinny być ciekawe – pod względem historycznym, kulturowym, architektonicznym lub przyrodniczym – miejsca na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego (uwaga – miasto Kraków stanowi oddzielny powiat grodzki! )

Technika prac: dowolna płaska (preferowane techniki malarskie np.: pastele, kredki, farby plakatowe lub akwarele)
Format prac: A4 pojedyncza kartka bez złożenia
Praca powinna zawierać na odwrocie:

  • imię i nazwisko autora,
  • wiek autora
  • tytuł pracy
  • Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy – załącznik (można go otrzymać od Anny Wentrys-Kurdziel lub wydrukować z
    regulaminu konkursu)

Pracę wraz z załącznikiem należy składać do 7 czerwca w sekretariacie SP1 w Krzeszowicach lub u A.Wentrys-Kurdziel