Świetlicowy Dzień Dziecka

Ten dzień przepełniony był w świetlicy szkolnej różnorodnymi atrakcjami. Każdy mógł tutaj znaleźć coś dla siebie w czym czuje się mocny, co sprawia mu satysfakcję i daje radość. W grupach uczniowie wykonywali prace „Przez magiczne okulary”. Poprzez swoje rysunki wyrażali swoje marzenia i tęsknoty za fantastycznymi krainami do których chcieliby przenieść się choć na chwilę zakładając „magiczne okulary”. Były również gry i zabawy na boisku szkolnym, a także wspólne z klasą II b tworzenie kredą kolorowych murali na przyszkolnym chodniku.

Anna Kulak  Katarzyna Wyznakiewicz