Podwodny świat w klasie 2b

1 czerwca w Dniu Dziecka dzieci z klasy 2 b między innymi oglądały film pt. „Gdzie jest Dory?”. Na podstawie filmu i własnych doświadczeń 2 czerwca pod kierunkiem wychowawczyni Katarzyny Wyznakiewicz wykonały prace plastyczne pt. „Podwodny świat”.