UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r.

godz. 8.00 – msza święta w kościele Św. Jana Pawła II w Krzeszowicach (opiekę nad młodszymi dziećmi sprawują rodzice)

godz. 9.00 –  uroczysta rozpoczęcie roku szkolnego w szkole dla klas II – VIII

– kl. IV – VIII wchodzą wejściem głównym i udają się pod swoje nowe sale lekcyjne;

– kl. II – III wchodzą wejściem od Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wychowawcy będą czekać przy wejściu na uczniów;

godz. 9.30 –  uroczysta rozpoczęcie roku szkolnego w szkole dla klas I

– kl. I wchodzą wejściem od Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, wychowawcy będą czekać przy wejściu na uczniów, odczytają listy przydzielonych dzieci od odpowiednich klas i udadzą się do sal lekcyjnych.

INFORMACJE DLA RODZICÓW:

– ze względu na stan epidemiologiczny prosimy rodziców o nie wchodzenie do szkoły,

– w razie potrzeby dzieci mogą skorzystać ze świetlicy szkolnej od godz. 7.45 do 9.30,

od nowego roku szkolnego na  świetlicę szkolną uruchomiono nowe weście obok Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

– rodzice dowożący dzieci na świetlice mogą skorzystać z parkingu przed poradnią.

INFORMACJA O KLASACH:

– ze względu na zwiększenie się liczby uczniów w klasie VI A został dokonany podział klasy na VI A i VI B. Wychowawcą w klasie VI B będzie pani Klaudia Łyszczarz natomiast pozostali nauczyciele uczący przedmiotów nie zmieniają się. O przydziale do klas uczniów poinformują wychowawcy przez dziennik elektroniczny do 31.09.2021 r.

– ze względu na zwiększenie się liczby kandydatów do klasy pierwszej powstały trzy klasy pierwsze. Wychowawcami w klasach pierwszych będą: kl. I A – Dorota Wójtowicz, kl. I B – Anna Cupiał, kl. I c – Barbara Śliwa. Listy uczniów zostaną odczytane przez wychowawców 01 września 2021 r.

DOWOZY wg  trzech tras:

TRASA III: Żary – godz. 7.20, Dubie- godz.  7.25, Siedlec – godz. 7.30, oś. Żbik – godz. 7.35

ODWOZY GODZ. 10.30

OBIADY:

Rodzice zainteresowani wykupieniem obiadów dla swoich dzieci proszeni są o złożenie deklaracji o zamiarze korzystania dziecka z obiadów w roku szkolnym 2021/2022. Deklarację należy składać u wychowawców lub w sekretariacie szkolnym w terminie do 03 września 2021 r.

Deklaracja dotyczy stałego żywienia na cały rok szkolny 2021/2022 w zadeklarowane dni i na chwilę obecną nie będzie możliwości korzystania z obiadów doraźnie, ponieważ konieczne jest ustalenie stałych grup i godzin spożywania obiadów przez uczniów.

Należność za wykorzystane obiady będzie wysyłana do rodziców przez dziennik elektroniczny. Jednocześnie proszę o systematyczne i terminowe wpłaty na konto Rady Rodziców tak jak było to w ubiegłym roku szkolnym.

Cena obiadów:

Zupa, drugie danie, kompot – 8,80 zł.

Drugie danie, kompot – 7,50 zł.

Zupa – 3,50 zł.