Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2021

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi informacjami (pliki umieszczone w załącznikach) dotyczącymi warunków przyznawania stypendiów szkolnych. Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, … Czytaj dalej