Organizacja pracy od dnia 02.09.2021

Odwozy po zajęciach szkolnych będą o godz. 12.45 i 14.45

Świetlica szkolna od dnia 02.09.2021 r. czynna jest od godz. 7.00 do 17.00

– wejście od strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krzeszowicach,

– deklaracje uczestnictwa w zajęciach świetlicowych do pobrania na stronie szkoły lub na świetlicy szkolnej,

– osoby dowożone do szkoły nie muszą składać deklaracji,

Wszystkie klasy do odwołania uczą się w swoich klasach (tam gdzie były przydzielone na rozpoczęcie roku szkolnego) poza zajęciami wf i informatyki.

Klasa IV C będzie miała wyznaczone sale.

Przypominam, że przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce i używać maseczki w przestrzeniach wspólnych.

Klasy I – III wchodzą do szkoły od Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krzeszowicach, klasy IV – VIII głównym wejściem.

Rodzice i osoby postronne wchodzą do szkoły tylko w uzasadnionych przypadkach wejściem głównym wpisując się do księgi wejść, dezynfekują ręce i bezwzględnie używają maseczek.

Dyrekcja SP1 Krzeszowice