Komunikat dotyczący wpłat za obiady

Od 06.09.2021 r. (tj. poniedziałek) rozpoczynamy wydawanie obiadów dla uczniów, których Rodzice złożyli w szkole deklarację zapisu dziecka na obiad. 

Wpłaty za obiady tylko na konto Rady Rodziców.

Kwota do zapłaty za obiady będzie wysyłana po zakończonym miesiącu, indywidualnie do każdego rodzica przez dziennik elektroniczny. Wpłaty za obiady należy dokonywać na poniżej podane konto:

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KRZESZOWICACH
BANK PKO BP
19102029060000120204576015
w tytule przelewu proszę wpisać: „…………….., opłata za obiady, miesiąc październik.” – w miejscu kropek imię i nazwisko dziecka oraz klasa.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie za obiady , będzie równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy na obiady. W razie nie obecności dziecka w danym dniu w szkole, rodzic telefonicznie (tel. 12 257-92-40) odwołuje do godziny 900obiad dziecku, w przeciwnym razie obiad zostanie zamówiony i zostanie naliczona opłata za ten obiad.