Udział uczniów w lokalnych uroczystościach patriotycznych

We wrześniu uczniowie reprezentujący naszą szkołę w Poczcie Sztandarowym, wraz z Dyrektorem Sławomirem Burkiem, zastępcą Dyrektora Małgorzatą Kodurą oraz opiekunem Pocztu Sztandarowego Robertem Chochołem, uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych:

1 września – uroczystości patriotycznej przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Krzeszowicach, upamiętniającej 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej – organizowanej przez władze lokalne Krzeszowic;

17 września – uroczystości patriotycznej przy Krzyżu Katyńskim na cmentarzu w Krzeszowicach, upamiętniającej ofiary napaści ZSRS na Polskę w 1939r.- organizowanej przez władze lokalne Krzeszowic;

18 września – uroczystości patriotycznej przy byłym budynku szkoły podstawowej przy ul. Krakowskiej 11 w Krzeszowicach, upamiętniającej wymarsz legionistów z Krzeszowic – organizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej.

Po okolicznościowych przemówieniach organizatorów uroczystości, uczniowie złożyli wiązanki na Grobie Nieznanego Żołnierza, pod Krzyżem Katyńskim oraz tablicą wmurowaną w były budynek szkoły podstawowej. Udział w uroczystościach umożliwił wyrażenie przywiązania do Ojczyzny i regionu oraz szacunku wobec tradycji, historii i symboli narodowych, za co szczególnie naszym uczniom dziękujemy.

Opiekun Pocztu Sztandarowego: mgr Robert Chochół