Stanowisko Dyrekcji SP1 Krzeszowice w sprawie pracy szkoły w okresie pandemii Covid-19

Szanowni Państwo! W związku z pandemią Covid-19 moim obowiązkiem jest przypomnienie wszystkim, że wciąż obowiązują obostrzenia i rekomendacje MEiN, MZ i GIS, których staramy się przestrzegać na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach. Wciąż obowiązuje zatem dezynfekcja rąk, maseczki , wietrzenie klas i częste mycie rąk. Nie dyskutują z tym ani pracownicy szkoły ani … Czytaj dalej