Płatności za obiad za miesiąc wrzesień

Rodzice uczniów, którzy spożywają obiad otrzymali na dziennik elektroniczny wiadomość o kwocie jaką należy wpłacić za obiady za miesiąc wrzesień 2021 r. Proszę o odczytanie wiadomości i uiszczenie wpłaty za obiady w nieprzekraczalnym terminie tj. do 06.10.2021 r. Jednocześnie proszę o dokonanie zaległych wpłat za obiady za miesiąc czerwiec, nadal nie wszyscy rodzice wpłacili pieniądze. Wiadomość do rodziców została wysłana 23,24.06.2021 r. i została odczytana przez rodziców (potwierdzenie odczytania wiadomości jest na dzienniku elektronicznym: data i godz. odczytania jest jednoznaczna z przyjęciem do wiadomości informacji).