Klasowa apteczka – rozstrzygnięcie konkursu.

W dniu 03.11.2021 r. w świetlicy szkolnej odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Apteczka klasowa”. Jury w składzie:  Dyrektor Szkoły Sławomir Burek   Pani higienistka Renata Molik Pan Paweł Wiszniewski, ustaliło kryteria, według których typowano zwycięskie klasy.

Kategorie: Udział w konkursie – 2 pkt; Wyposażenie apteczki – 5 pkt; Inwencja i kreatywność – 5 pkt.

Oto wyniki:

Klasy IV

IV a i IV c – zdobyły ex aequo 11 pkt.

IV b – 9 pkt.

Klasy V

V a – 9 pkt.

V b – 11 pkt.

V c – 12 pkt.

Klasy VI

VI a – 10 pkt.

VI b – 12 pkt.

Klasy VII

VII b – 10 pkt.

VII c – 12 pkt.

Klasy VIII

VIII a – 11 pkt.

VIII b – 10 pkt.

VIII c – 9 pkt.

VIII d – 12 pkt.

Wśród wszystkich klas w kategorii wiekowej 4 – 8:

1 miejsce: ex aequo zajęły klasy: V c, VI b, VII c i VIII d

2 miejsce: IV a, IV c, V b, VIII a

3 miejsce: VI a, VII b, VIII b

Uczestnikom i wychowawcom dziękujemy za wykonanie apteczek. Wszystkie prace zasługują na wielkie uznanie, gdyż włożono w nie ogrom pracy i pomysłów. Jeszcze raz dziękujemy i gratulujemy!

Koordynatorem akcji Klasowa Apteczka jest Pan Paweł Wiszniewski