Organizacja pracy szkoły w dniu 12 listopada 2021 r.

W dniu 12 listopada 2021 r. nie ma zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godz. od 700 do 1700  dla uczniów , którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki.

Dowozy do szkoły z pierwszego przystanku 720

Odwóz ze szkoły o godz. 1445

Obiadów w dniu 12 listopada 2021 r. nie będzie.

Dyrekcja