25 listopada, 2021: wywiadówki

25 listopada (czwartek) odbędą się zebrania z rodzicami. Ze względu na pandemię zebrania odbędą się w ten sposób, aby rodzice wchodzili w dwóch turach.

O godzinie 17.00 wywiadówki rozpoczną klasy: Ia, IIc, Ic, IIIa, IIIc, IIb, VIIa, VIa, VIIIb, IVc, VIIId, Vb, VIId i Vc.


O godzinie 17.30 wywiadówki rozpoczną klasy: IIa, Ib, IIIb, VIIc, IVa, IVb, VIIIa, Va, VIIb, VIb i VIIIc.

Dyrekcja