KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZAPISU DZIECKA NA OBIAD OD DNIA 10.01.2022 R. DO 23.06.2022 R.

W związku ze zmianą firmy cateringowej na Restauracja „FRYKAS” Sławomir Karcz w Krzeszowicach dostarczającej obiady do szkoły, prosimy zainteresowanych rodziców o złożenie deklaracji o zamiarze korzystania dziecka z obiadów w terminie od dnia 10.01.2022 r. do 23.06.2022 r.. Deklarację należy składać w sekretariacie szkoły lub wysyłając na e-maila szkoły sp1krzeszowice@o2.pl w nieprzekraczalny terminie do 04 stycznia 2022 r.

Deklaracja dotyczy stałego żywienia w zadeklarowane dni do pobrania na stronie szkoły.

W razie nieobecności dziecka w szkole (choroba, wycieczka, itp.) rodzic odwołuje obiad u firmy cateringowej dzwoniąc na nr tel. 12 258-22-30. każdego dnia w godz. od 800 do 900. Jeżeli ktoś nie odmówi obiadu może odebrać ze szkoły w styropianowym opakowaniu do godz. 1530.

Zmienia się sposób opłat za obiady. Wychowawca klasy poinformuje rodzica o kwocie jaką należy zapłacić za wykorzystane obiady w danym miesiącu ( na koniec miesiąca). Rodzic dokonuje wpłat bezpośrednio na konto firmy FRYKAS (nr konta będzie podany w wiadomości od wychowawcy z kwotą do zapłaty).

Cena obiadów:

Zupa, drugie danie, kompot – 10,00 zł.

Drugie danie, kompot – 7,00 zł.

Zupa – 3,00 zł.