Informacja dotycząca organizacji pracy szkoły od dnia 31 stycznia 2022

Szanowni Państwo,


od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych kontynuują naukę w trybie stacjonarnym z zachowaniem wszelkich obostrzeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SarsCov-2. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Szczegóły dotyczące organizacji pracy szkół i placówek do końca ferii znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauka-zdalna-do-konca-ferii-zimowych–gotowe-przepisy.

Dla uczniów klas I-IV, których rodzice złożyli deklaracje obiady będą wydawane bez zmian. W razie nieobecności dziecka w szkole rodzic informuje firmę cateringową dzwoniąc pod nr 258 22 30 w godzinach 8.00 – 9.00. Dla uczniów klas V-VIII nie będzie obiadów.

Świetlica szkolna będzie pracowała bez zmian. Odwozy i przywozy do szkoły odbywają się wg dotychczasowego harmonogramu.

Wszyscy uczniowie (również ci korzystający ze świetlicy) wchodzą do szkoły tylko głównym wejściem.

Dyrekcja SP1 Krzeszowice