Płatność za obiady za miesiąc styczeń 2022 r.

Rozliczenie płatności za obiady w miesiącu styczniu zostanie wysłane do Rodziców w dniach 01.02.2022 r. na dziennik elektroniczny. W imieniu firmy „FRYKAS” proszę o odczytanie wiadomości i uiszczenie wpłaty za obiady w nieprzekraczalnym terminie tj. do 04.02.2022 r. (potwierdzenie odczytania wiadomości jest na dzienniku elektronicznym: data i godz. odczytania jest jednoznaczna z przyjęciem do wiadomości informacji).
WAŻNE: w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz za który miesiąc.
Kwotę proszę wpłacić na niżej podane konto (NOWY NUMER KONTA I NAZWA FIRMY):

Bank Pekao S.A.
Nr konta: 651240 4230 1111 0011 1059 4234
Restauracja Frykas Sławomir Karcz
ul. Krakowska 31
32-065 Krzeszowice

Kierownik sekretariatu SP1 Krzeszowice: Sylwia Węgierska