Obiady dla dzieci Ukraińskich w SP 1 Krzeszowice

Zrzutka celowa na sfinansowanie obiadów dla dzieci Ukraińskich przyjętych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzeszowicach. Koszt jednego posiłku dwudaniowego to kwota 10 zł. Uczniów których trzeba objąć pomocą na dzień 08.03.2022 jest 11, niemniej liczba ta stale rośnie. Chcielibyśmy, do czasu systemowego objęcia ich pomocą przez jednostki Gminne lub Powiatowe, zapewnić im możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w szkole. Ewentualna niewykorzystana kwota zostanie przekazana na inną zrzutkę wspierającą uchodźców z Ukrainy.

https://zrzutka.pl/h55cck?fbclid=IwAR1BxDYVueeILCRRho6gDkWb8mpjbLDubF4OKKOqDACvXZX7ZApSkzWSrko