Utalentowani plastycznie

W Dniu Wiosny, który obchodziliśmy w naszej szkole 1 kwietnia, został rozstrzygnięty szkolny konkurs na „Logo Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach”. W konkursie wzięło udział 20 uczniów, wśród których wyłoniony został zwycięzca oraz przyznane zostały dwa wyróżnienia. I miejsce zajęła Anna Borcz z kl. 5A, a wyróżnienia otrzymali Mira Mlicka z kl. 5B i Jakub Zdziech z kl. 6A. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców SP1 Krzeszowice za ufundowanie cennych nagród rzeczowych dla wyróżnionych dzieci.

Na apelu wręczone zostały także nagrody Hannie Księżyc z kl. 7B i Mirze Mlickiej z kl. 5B za zdobycie wyróżnień w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie” – zorganizowanym w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Gratulacje należą się również Zuzannie Kwaśnicy z kl. 5B, która zajęła I miejsce w konkursie na Maskotkę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach.

Pani Anna Wentrys-Kurdziel