Wywiadówki 7.04.2022

W czwartek 7.04.2022 planowane są spotkania rodziców z wychowawcami.

Proponowany harmonogram dla zespołów klasowych :

Klasy I-IV godz 17:00
klasy V-VIII godz 18:00

Szczegóły spotkania, ustala wychowawca każdej klasy.
Nauczyciele bez wychowawstwa są dostępni dla rodziców w godzinach 17:30-18:30 w pokoju nauczycielskim.

Dyrekcja SP1 Krzeszowice