Konkurs: Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów Szkół Podstawowych z klas 7-8.

Informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2022 (piątek) odbędą się w eliminacje szkolne do Gminnego Konkursu Języka Angielskiego 2022 pod patronatem Rady Miasta Krzeszowice dla uczniów klas 7-8.

Etap szkolny składa się z dwóch części. Pierwsza, to test językowy sprawdzający kluczowe umiejętności takie jak czytanie, słownictwo oraz środki językowe. Dodatkowo, każdy uczestnik przygotowuje prezentację w języku angielskim o wybranym kraju Unii Europejskiej. Długość prezentacji od 5 do 10 minut.  

Zgłoszenia kandydatów przyjmują nauczyciele języka angielskiego do dnia 21 kwietnia 2022. Trójka najlepszych uczniów będzie reprezentować naszą szkołę w Finale w dniu 6 maja 2022.

Serdecznie zapraszamy!

Nauczyciele języka angielskiego SP1 Krzeszowice.