Gminny Konkurs Języka Angielskiego 2021/2022 – etap szkolny wyniki

W dniu 22 kwietnia w naszej szkole przeprowadzony został etap szkolny Gminnego Konkursu Języka Angielskiego będący jednocześnie eliminacjami do finału konkursu, który odbędzie się w dniu 6 maja 2022 w naszej szkole. Dwudziestu uczestników zmierzyło się z testem językowo-kulturoznawczym oraz zaprezentowało przed jury prezentację multimedialną dotyczącą wybranego kraju Unii Europejskiej. Bardzo wysoki poziom językowy zaprezentowany przez wszystkich uczniów oraz ciekawe prezentacje w języku angielskim sprawiły, że o trzy miejsca uprawniające do reprezentowania naszej szkoły w finale trwała zaciekła rywalizacja. Wyniki przedstawiają się następująco:

1 miejsce – 105 punktów Natalia Bury z klasy 8D

2 miejsce – 101 punktów Mikołaj Woch z klasy 8A

3 miejsce –  97 punktów Anna Ciesielka z klasy 7D

Serdecznie gratulujemy najlepszej trójce i składamy gratulacje wszystkim uczestnikom eliminacji za chęć do pracy, zdobywania wiedzy i podnoszenia swoich wysokich umiejętności językowych. Szczegółowe wyniki można uzyskać u nauczycieli języka angielskiego.

Organizatorzy: Zenon Mąsior oraz Marcin Kliś