Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „NIE CZAS NA NUDĘ!”

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej , prezentującej sposób na pokonanie/poradzenie sobie z nudą lub pomysł na spędzanie czasu bez nudy, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu zasługuje na pokazanie.

  • Technika prac : dowolna – rysunek, malarstwo, kolaż, grafika komputerowa, rzeźba (uformowana z modeliny, masy papierowej itp.)
  • Format prac : dowolny (nie mniejszy niż A5 i większy niż A0)
  • Praca powinna zawierać na odwrocie :
  • imię i nazwisko autora
  • nazwa i adres szkoły
  • klasa
  • nazwę gminy
  • adres prywatny ( w przypadku uczniów klasy VIII SP )

* Do pracy należy dołączyć wypełnione OŚWIADCZENIE (zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie)

Pracę wraz z OŚWIADCZENIEM należy składać do 6 czerwca w sekretariacie SP1 w Krzeszowicach lub u Anny Wentrys-Kurdziel