Rozstrzygnięcie konkursu na logo szkoły

W bieżącym roku szkolnym z inicjatywy Dyrekcji oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach ogłoszony został konkurs na projekt loga naszej szkoły. Jest nam bardzo miło poinformować o rozstrzygnięciu i oficjalnych wynikach w tym konkursie:

I miejsce: Anna Borcz, klasa 5A

Anna Borcz, klasa 5A

Wyróżnienie: Mira Mlicka, klasa 5B

Mira Milecka, klasa 5B

Wyróżnienie: Jakub Zdziech, klasa 6A

Jakub Zdziech, klasa 6A

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym osobom oraz składamy podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu którzy przesłali swoje prace! Warto zaznaczyć, że cenne nagrody w konkursie ufundowała Rada Rodziców SP1 Krzeszowice.

Zwycięski projekt autorstwa Ani Borcz, będzie od teraz używany jako oficjalne logo szkoły na szkolnych dokumentach, stronie internetowej szkoły oraz rozmaitych materiałach promujących naszą placówkę.

Jednocześnie informujemy, że na zakończenie roku szkolnego 2021/2022, wyróżniający się ósmoklasiści, zostaną uhonorowani pamiątkowym „Złotym Adasiem”. Natomiast już od nowego roku szkolnego, wrzesień 2022, każdy rozpoczynający naukę w naszej szkole pierwszoklasista otrzyma pamiątkową „Srebrną Tarczę Adasia” w czasie uroczystej ceremonii pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach. Cenne pamiątki, zarówno dla ósmoklasistów jak i uczniów klas pierwszych zostaną ufundowane przez Radę Rodziców SP1 Krzeszowice.

Dyrekcja SP1 Krzeszowice