Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów w Gminnym Konkursie Fotograficznym

Dzisiaj w sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom IV Gminnego Konkursu Fotograficznego
„Z aparatem na tropie wiosny – sekrety wiosennego lasu w mojej okolicy”. W uroczystości uczestniczyli autorzy zwycięskich fotografii, ich rodzice jak również Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach Sławomir Burek, Zastępca Dyrektora Szkoły Małgorzata Kodura oraz zaproszeni goście Zastępca Burmistrza Gminy Krzeszowice Adam Godyń, Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej Robert Chochół , Przedstawiciel Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr inż. Bogdan Wertz – Przewodniczący Jury Konkursu oraz obecni członkowie jury – Aneta Karcz Padula ze Szkoły Podstawowej w Tenczynku, Kacper Ropka  – pasjonat fotografii.
Zgodnie z decyzją komisji konkursowej laureatami konkursu zostali:

KATEGORIA KLASY 1-3
I miejsce – LEON GODYŃ ( kl. 1 A – SP1 KRZESZOWICE)
II miejsce – LAURA PAŁKA (kl. 2 SP – OSTRĘŻNICA )
III miejsce – DOMINIK ŁUCZYŃSKI ( kl. 2 A – SP1 KRZESZOWICE )

Wyróżnienia:
ALEKSANDRA WIKIERA (kl. 1 –  SP NOWA GÓRA )
KRZYSZTOF KARCZ (kl. 2A – SP1 KRZESZOWICE)

KATEGORIA KLASY 4-8
I miejsce  MAKSYM DE GROOT ( kl. 7A SP TENCZYNEK)
II miejsce OLIWIA JÓZKOWICZ ( kl. 8D SP1 KRZESZOWICE )
III miejsce AMELIA GŁOGOWSKA ( kl. 4B SP1 KRZESZOWICE)

Wyróżnienie:
NICOLA NOSAL (kl. 7D SP1 KRZESZOWICE)

Wyróżnieni uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Słowa uznania skierował do miłośników fotografowania Przewodniczący Jury Konkursu. Zwrócił on uwagę na pomysłowość i kreatywność autorów nagrodzonych prac. Dyrektor szkoły wręczył pisemne podziękowania osobom zaangażowanym w organizację i pracę w jury konkursowym. Uroczystość podsumowano pamiątkowymi fotografiami. Następnie laureaci konkursu i uczniowie zainteresowani tematyką          przyrodniczą      wysłuchali           wykładu dr inż. Bogdana Wertza – pracownika naukowego Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 Z niezwykłą pasją i entuzjazmem opowiadał o tym jak zmierzyć jak rosną drzewa,  jakie drzewa osiągają rozmiary, jak obliczać wiek drzew. Na zakończenie uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę w quizie przyrodniczym.


Koordynatorzy konkursu: Anna Kulak Greta Dębska Katarzyna Wyznakiewicz

Fot. Kacper Ropka