Biologia zamiast w szkole to … na Uniwersytecie Jagiellońskim

20 czerwca 2022r. klasy 5c i 7b odwiedziły Centrum Nauki Przyrodniczej UJ w Krakowie.

Zwiedzając wystawy biologiczne i geologiczne poznaliśmy liczne ciekawostki z budowy i biologii wielu zwierząt żyjących współcześnie, jak i zagrożonych, bądź już wymarłych oraz cuda przyrody nieożywionej. Przewodnik po tym jakże interesującym obiekcie naukowym w bardzo przystępny sposób, ale zmuszający do wytężonej pracy umysłowej, pozwolił nam zgłębić wiedzę zasygnalizowaną jedynie na lekcjach w szkole.

Następnie udaliśmy się na spacer botaniczny w okolicach Kampusu UJ, w celu poznania zbiorowisk roślinnych. Dostąpiliśmy prawdziwego zaszczytu, gdyż naszym przewodnikiem w tej części była sama pani dziekan Wydziału Biologii UJ – prywatnie mamusia jednej uczennicy 7b. W czasie spaceru dowiedzieliśmy się o: zbiorowiskach antropogenicznych, organizmach rodzimych, obcych i inwazyjnych, a także mogliśmy zaobserwować zjawisko sukcesji ekologicznej na łąkach pozostawionych odłogiem. Jeśli dla kogoś te określenia były nieznane, to po dzisiejszej wycieczce na pewno nikomu już nie będą sprawiały kłopotów.

Tak więc ostatnia naukowa wyprawa niewątpliwie podniosła naszą wiedzę biologiczną, zachęcając wielu z uczestników do powtórnych odwiedzin tego miejsca, a może i związania swojej kariery naukowej z tą szacowną placówką uniwersytecką?

Organizatorem wycieczki była Pani Magdalena Małocha w asyście Pani Anny Kani oraz Marcin Klisia.