Informacje o pracy szkoły w dniach 21 – 24 czerwca 2022r.

21 czerwca 2022r – wtorek – Dzień Sportu

Dzieci z klas 1-3 będą miały zajęcia w godzinach 8.00 – 11.30. Dzieci i młodzież z klas 4-8 mają zajęcia w godzinach 9.30 – 13.00.

W godzinach 8.00 – 9.30 wyznaczeni uczniowe klas ósmych zgłaszają się do świetlicy szkolnej w celu wykonania zdjęcia do pamiątkowego tableau.

W tym dniu świetlica szkolna pracuje w godzinach 7.00- 17.00.

Przywozy rano bez zmian tj. 7.20 z pierwszego przystanku. Odwóz o godzinie 13.00.

22 czerwca 2022r – środa – Dzień Ziemi

Uczniowie mają zajęcia w godzinach 8.00 – 12.30.

W tym dniu świetlica szkolna pracuje w godzinach 7.00- 17.00.

Przywozy rano bez zmian tj. 7.20 z pierwszego przystanku. Odwóz o godzinie 13.00.

23 czerwca 2022r – czwartek – Dzień z wychowawcą

Uczniowie klas ósmych przychodzą na godzinę 8.00.

Pozostali uczniowie mają zajęcia w godzinach 9.00 – 12.30.

W tym dniu świetlica szkolna pracuje w godzinach 7.00- 17.00.

Przywozy rano bez zmian tj. 7.20 z pierwszego przystanku. Odwóz o godzinie 13.00.

24 czerwca 2022r – piątek – Zakończenie roku szkolnego

Msza Święta na zakończenie roku szkolnego o godzinie 8.00 i o godzinie 18.00.

9.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I – III.

10.30 – uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas IV – VIII.

W tym dniu świetlica szkolna pracuje w godzinach 7.00- 17.00.

Przywozy rano bez zmian tj. 7.20 z pierwszego przystanku. Odwóz o godzinie 13.00.

W piątek nie będzie obiadów.