Płatność za obiady za miesiąc MAJ 2022 r.

Rozliczenie płatności za obiady za miesiąc maj zostanie wysłane  do Rodziców w dniu 27.06.2022 r. na dziennik elektroniczny. W imieniu firmy “FRYKAS” proszę o odczytanie wiadomości i uiszczenie wpłaty za obiady w nieprzekraczalnym terminie tj. do 30.06.2022 r. (potwierdzenie odczytania wiadomości jest na dzienniku elektronicznym: data i godz. odczytania jest jednoznaczna z przyjęciem do wiadomości informacji).

WAŻNE: w tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz za który miesiąc.
Przypominam kwotę za obiady proszę wpłacić na niżej podane konto (NOWY NUMER KONTA I NAZWA FIRMY OD STYCZNIA 2022 r.):

Bank Pekao S.A.
Nr konta: 651240 4230 1111 0011 1059 4234
Restauracja Frykas Sławomir Karcz
ul. Krakowska 31
32-065 Krzeszowice