Spotkanie z policjantką

W dniu 03.10.2022 r.  z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa – Pana Pawła Wiszniewskiego i Pani Katarzyny Wyznakiewicz w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantką z Komisariatu Policji w Krzeszowicach – Starszą Posterunkową Klaudią Polaczek. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. W pogadance udział brali uczniowie klas Ib, IIa, IIb, IIc. Zaproszona funkcjonariuszka przeprowadziła pogadankę w oparciu o elementarne podstawy bezpieczeństwa. Zwracała szczególną uwagę na problemy związane z bezpieczeństwem w szkole i w domu, kontaktach z osobami obcymi, zasadami ruchu drogowego oraz cyberprzestępczością.